Kodowanie filtrów cząstek

Kodowanie filtrów cząstek

Definicja zadania

  • Ceramiczne filtry cząstek dla przemysłu samochodowego są kodowane laserem CO2 podczas spoczynku w dwóch równoległych maszynach roboczych

Specyfikacja Specjalna Produktu

  • Kod składa się z czterech strzałek wskazujących kierunek przepływu i kodu DataMatrix
  • Kod DataMatrix składa się z automatycznie generowanego pola daty i sześciocyfrowego licznika
  • Data zakodowana jest w formacie kalendarza Juliańskiego, dwie cyfry wskazują rok
  • Licznik jest zerowany każdego dnia
  • Ponieważ materiał ceramiczny reaguje poprzez zmianę koloru czarnego, kod DataMatrix jest drukowany jako zapewnienie
  • Obok kodu DataMatrix zawartość jest drukowana jako czytelny alfanumeryczny kod

 

Rozwiązanie REA JET

  • 2x REA JET CL CO2 System Laserowy, 25 W

Zalety rozwiązania REA JET

  • Klient wybrał system laserowy REA CL z powodu wysokiej jakości wydruku i z powodu drukowania nieusuwalnych znaków na filtrach ceramicznych
  • Szczególnie produkty sektora motoryzacyjnego są narażone na ekstremalne warunki środowiskowe, mimo tego, nawet po upływie kilku lat nadal muszą spełniać surowe wymogi dotyczące identyfikowalności, będące obowiązkowymi w tym sektorze przemysłowym