Drukowanie na workach papierowych w strefie EX-zone 22

znakowanie papierowej torby

Zastosowanie

  • Nadruk dwuwierszowy tekstu alfanumerycznego na workach papierowych bezpośrednio po ich napełnieniu polimerem

Specyfikacja zastosowania

  • Worki przejeżdżają obok głowicy drukującej na przenośniku taśmowym z prędkością 20m/min
  • Znakowanie odbywa się w bardzo zapylonym otoczeniu sklasyfikowanym jako strefa zapylenia EX 22
  • W celu wyeliminowania ryzyka eksplozji pyłów cały system musi spełniać restrykcyjne wymagania dotyczące uziemienia i wyładowań elektrostatycznych

 

znakowana torba

System REA JET

  • System: REA JET 1/16 z atestem ATEX
  • Głowica: SK 16/130 (EX)

» Drukarka Ink Jet Dużych Znaków 16 dyszowa- specjalny typ dla strefy EX-zone

 

Zalety systemu REA JET:

  • Zastosowano specjalnie zaprojektowany system typu REA DOD
  • Głowice drukujące spełniają wymagania pracy w miejscach o dużym zagrożeniu wybuchem i posiadają atesty ATEX dla strefy 2 i 22
  • System podawania atramentu i sterownik znajdują się w odległości około 20 metrów od strefy EX w szafce z wysokogatunkowej stali

oznakowane papierowe torby